images
  • |
  • |

Saray 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-

  İlgi yazıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/12/2017 tarih ve 1415 sayılı kararıyla onaylanan uygulama imar planı değişikliği Belediyemize iletilmiştir.          Söz konusu uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 26/01/2018 - 26/02/2018 tarihleri arasında Saray Belediyesi - İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.          3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre; "... planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir."          İlgi yazı konusu plan paftası, raporu, meclis kararı, imar komisyonu raporu ve duyuru metni ekte sunulmuş olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden bir ay süreyle eş zamanlı olarak Belediyenin resmi internet sitesinde ilanı hususunda,          Gereğini bilgilerinize rica ederim. 

 

 

klip çekimi tanıtım filmi çerkezköy satılık arsa kapaklı satılık arsa karabük kız öğrenci yurtları çerkezköy evden eve kons iş ilanları