Tekirdağ İl Pandemi Kurulu Kararı

İçişleri Bakanlığı’nın 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgesine istinaden İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca 11.11.2020 günü saat20.30’da Tekirdağ Valiliği toplantı salonunda Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

  1. İçişleri Bakanlığı’nın 14533 Sayılı Genelgesi ve İl Pandemi Kurulunun 95 Nolu Kararı ile meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alan, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) herhangi istisna olmaksızın maske akma zorunluluğu getirilmişti.

Ancak özellikle vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde,sokak,park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içtiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları,aşağıya indirdikleri,doğru şekilde kullanmadıkları görülmektedir.

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koranavirüs salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanması son derece önem taşımaktadır.

Bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla 12.11.2020 tarihinden itibaren Tekirdağ İlimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmiştir. Bu yasağa ilişkin cadde, sokak, meydan gibi yerler Kaymakamlıklarca belirlenecektir.

2.İçişleri Bakanlığı’nın 13102 Sayılı Genelgesi ve İl Pandemi Kurulunun 89 NoluKararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta,yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca belirlenmişti.

Bu doğrultuda;

. Koronavirüs salgının hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artışı nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10.00 – 16.00 arasında sokağa çıkabilmeleri, bu saatler dışında sokağa çıkmamaları kararlaştırılmıştır.

Yukarıda alınan kararlar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

İçişleri Bakanlığı’nın 13102 Sayılı Genelgesi ve İl Pandemi Kurulunun 89 Nolu Kararı ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre İl Hıfzıssıhha Kurulumuzca belirlenmişti.

Bu doğrultuda;

  • Koronavirüs salgınının hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artışı nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın gün içerisinde saat 10:00-16:00 arasında sokağa çıkabilmeleri, bu saatler dışında sokağa çıkmamaları kararlaştırılmıştır.

Yukarıda alınan karar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacaktır.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish