Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti

2021 tarih ve 760 sayılı “Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Bertaraf Ücretlerinin Tespiti” hakkındakiMeclis Kararı ile ilgili olarak tarafımızca hazırlanan rapor ilişikte sunulmuş olup, 27.10.2010 tarih ve 27742 R.G.sayılı “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslaraİlişkin Yönetmelik”in 23 . Maddesi (2) fıkrası ”….Diğer atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleritarafından hazırlanan raporlar yerel gazeteler ve/veya diğer haber alma kaynakları kullanılarak duyurulur…

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish