SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 82 ADET TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI

MADDE-1 iHALENiN NiTELiGi, iHALENiN YERi VE iŞiN MiKTARI: Tarımsal faaliyet niteliğinde 43 adet taşınmaz ve  iş yeri, kantar, mesken, park halı saha niteliğindeki 39 adet taşınmaz Ayaspaşa Mahallesi Camii Caddesi No:14 teki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile 08/10/2021 Cuma günü ilanın 2. sayfasında belirtilen saatlerde sıra numarasına göre ihalesi yapılacaktır.

MADDE-2 TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL) : Mevcut haliyle kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler 2. sayfada gösterilmiştir. Gerçekleşen kira bedeline %18 KDV, damga vergisi, karar pulu ve %6 kesin teminat bedelleri kiralama süresi üzerinden ayrıca hesaplanır. Tarımsal faaliyet niteliğindeki taşınmazların ikinci yıl kira bedeli gerçekleşen kira bedeli olacaktır ve kira bedelleri yıllık peşin ödenir. Diğer taşınmazların kira ödemeleri aylık eşit taksitlerle ödenir. İkinci ve takip eden yıllara ait kira bedelleri “Tüketici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı” nda arttırılacaktır. TÜFE oranın negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE-3 KİRALAMA DÖNEMİ: 1-81 sıra taşınmazların kira süresi 2 yıl (2021-2023)’dır. 82 sıra halı saha kira süresi 10 yıl (2021-2031)’dır.

MADDE-4 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı 07/10/2021 Saat 17:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, kiralanması düşünülen taşınmazların tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri ihale bitiminden sonra dilekçe ile müracaatlarında Banka Iban numaralarına iade edilecektir.

MADDE-5 İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.  

b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler1-Yatırdıkları Geçici Teminat ve şartname bedeli Makbuzunu. 2-Maliyeye ve Saray Belediyesine Borcu olmadığına dair Belge 3-Adreslerini gösterir belge. 4-Çiftçilik Belgesi veya Çiftçi Kayıt Sistemine ait Belge (1-43 sıra nolu taşınmazlar için)

Gerçek Kişi;1-Kimlik Fotokopisi

Kooperatifler;1-İmza Sirkülerini, Yetki Belgesi 2-Faaliyet Belgesi (Zirai Faaliyet)

Şirketler;1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise) 2-Faaliyet Belgesi(Zirai Faaliyet) 3-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait)  4-Şirket Yetki Belgesi 5-Şirket Ortaklığı var ise Ticaret Sicil Gazetesi

İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümen’ine sunmak zorundadırlar.

c- Şartname Bedeli bedeli;100,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.       MADDE-6 İstekliler, son başvuru tarihi; 07/10/2021 Saat 17:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb kurye ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir. Resmi başvuru yapan isteklilere, başvuru belgesi verilecektir.

S.No MAHALLE ADA/PARSEL
ADRES/NUMARATAJ
YÜZÖLÇÜMÜ (M²) CINSI  MUHAMMEN BEDEL(TL) GEÇICI TEMINAT (TL)  İHALE SAATI
1 B.YONCALI/AZIZIYE 2062 7 2.312,00 TARLA 360,00 21,60 10:00
2 B.YONCALI/AZIZIYE 2062 9 4.875,00 TARLA 750,00 45,00 10:04
3 B.YONCALI/AZIZIYE 2043 14 10.375,00 TARLA 1.350,00 81,00 10:08
4 B.YONCALI/AZIZIYE 2051 3 2.625,00 TARLA 400,00 24,00 10:12
5 B.YONCALI/BOZABA 2084 4 5.000,00 TARLA 780,00 46,80 10:16
6 B.YONCALI/BOZABA 2085 1 6.875,00 TARLA 1.050,00 63,00 10:20
7 B.YONCALI/ATATÜRK 1998 17 4.250,00 TARLA 560,00 33,60 10:24
8 B.YONCALI/ATATÜRK 1988 22 10.625,00 TARLA 1.400,00 84,00 10:28
9 B.YONCALI/BOZABA 2150 101 7.500,00 TARLA 1.200,00 72,00 10:32
10 B.YONCALI/BOZABA 2150 237 2.875,00 TARLA 450,00 27,00 10:36
11 ÇAYLA 0 327 29.940,00 TARLA 3.800,00 228,00 10:40
12 ÇAYLA 0 328 24.500,00 ÇAYIR 3.100,00 186,00 10:44
13 ÇAYLA 0 954 7.820,00 ÇAYIR 1.000,00 60,00 10:48
14 ÇAYLA 0 1287 29.300,00 TARLA 4.500,00 270,00 10:52
15 ÇUKURYURT 0 1423 5.920,00 SIVAT YERI 850,00 51,00 10:56
16 ÇUKURYURT 0 2547 4.800,00 ÇAYIR 600,00 36,00 11:00
17 DEMIRLER 146 31 4.400,00 ÇAYIR 700,00 42,00 11:04
18 EDIRKÖY 110 36 2.880,00 TARLA 450,00 27,00 11:08
19 EDIRKÖY 102 156 12.000,00 ÇAYIR 1.800,00 108,00 11:12
20 GÖÇERLER 0 0 8.875,00 ÇAYIR 150,00 9,00 11:16
21 GÜNGÖRMEZ 184 17 5.800,00 TARLA 880,00 52,80 11:20
22 GÜNGÖRMEZ 136 11 9.005,07 TARLA 700,00 42,00 11:24
23 KURTDERE 0 0 4.140,00 TARLA 640,00 38,40 11:28
24 KURTDERE 0 0 3.550,00 TARLA 540,00 32,40 11:32
25 KURTDERE 0 0 3.440,00 TARLA 440,00 26,40 11:36
26 KÜÇÜKYONCALI 201 39 2.600,00 TARLA 420,00 25,20 13:10
27 KÜÇÜKYONCALI 198 112 19.700,00 ÇAYIR 2.500,00 150,00 13:14
28 KÜÇÜKYONCALI 211 47 32.500,00 TARLA 5.000,00 300,00 13:18
29 KÜÇÜKYONCALI 218 20 3.125,00 TARLA 400,00 24,00 13:22
30 KÜÇÜKYONCALI 127 1 6.312,00 TARLA 900,00 54,00 13:26
31 KÜÇÜKYONCALI 165 139 24.125,00 TARLA 3.800,00 228,00 13:30
32 KÜÇÜKYONCALI 165 843 10.040,00 TARLA 1.500,00 90,00 13:34
33 KÜÇÜKYONCALI 161 14 25.140,00 TARLA 3.700,00 222,00 13:38
34 OSMANLI 0 468 7.780,00 TARLA 1.200,00 72,00 13:42
35 OSMANLI 0 809 11.250,00 TARLA 1.800,00 108,00 13:46
36 SERVI 0 13 9.500,00 TARLA 1.400,00 84,00 13:50
37 SERVI 0 235 1.160,00 TARLA 200,00 12,00 13:54
38 SERVI 0 248 1.680,00 TARLA 250,00 15,00 13:58
39 SERVI 0 546 3.200,00 ÇAYIR 420,00 25,20 14:02
40 SERVI 0 818 3.600,00 ÇAYIR 470,00 28,20 14:06
41 SERVI 0 835 1.600,00 ÇAYIR 220,00 13,20 14:10
42 YUVALI 0 1203 15.150,00 TARLA 2.500,00 150,00 14:14
43 YUVALI 0 2439 33.280,00 TARLA (ÇAYIR) 5.000,00 300,00 14:18
44 B.YONCALI/BOZABA 1 KASIM CAD.NO:51-RAHMI URAL PARKI PARK 5.860,00 351,60 14:22
45 B.YONCALI/CUMHURIYET 2551 SOK.NO:5-İSMET İNÖNÜ PARKI PARK 1.940,00 116,40 14:26
46 B.YONCALI/MERKEZ ŞEHIT NIHAT KARA CAD.NO:17-ATATÜRK PARKI PARK 7.850,00 471,00 14:30
47 B.YONCALI/AZIZIYE ATATÜRK CAD.NO:2/3-AZIZIYE PARKI PARK 5.620,00 337,20 14:34
48 EDIRKÖY MALTAPE CAD.NO:10/1-EDIRKÖY  KANTAR KANTAR 1.100,00 66,00 14:38
49 K.YONCALI KOCATARLA CAD.NO:32/1-K.YONCALI KANTAR KANTAR 1.000,00 60,00 14:42
50 BEYAZKÖY/SERVI SEZER SOK.NO:1/2-BEYAZKÖY/SERVI KANTAR KANTAR 1.150,00 69,00 14:46
51 BAHÇEKÖY SULTANBAHÇE CAD.NO:58/C İŞ YERI 4.920,00 295,20 14:50
52 BEYAZKÖY 1416 SOK.NO:8/5-2.KAT 2 NOLU MESKEN 5.000,00 300,00 14:54
53 BEYAZKÖY 1393 SOK.NO:2/A İŞ YERI 5.100,00 306,00 14:58
54 BEYAZKÖY OSMANLI CAD.NO:38/1 İŞ YERI 6.500,00 390,00 15:02
55 BEYAZKÖY OSMANLI CAD.NO:38 İŞ YERI 6.500,00 390,00 15:06
56 BAHÇEDERE BAHÇEDERE/1 SOK.NO:2/B İŞ YERI 2.000,00 120,00 15:10
57 EDIRKÖY MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD.NO:5/C İŞ YERI 5.160,00 309,60 15:14
58 GÖÇERLER KOCAÇEŞME CAD.NO:4/C İŞ YERI 4.920,00 295,20 15:18
59 ÇUKURYURT  4137 SOK.NO:2 İŞ YERI 15.000,00 900,00 15:22
60 ÇUKURYURT  BÜLENT ECEVIT CAD.NO:26-ÇUKURYURT PARKI PARK 7.406,10 444,37 15:26
61 ÇUKURYURT  BÜLENT ECEVIT CAD.NO:14/C İŞ YERI 2.133,62 128,02 15:30
62 B.YONCALI/ATATÜRK İSMET İNÖNÜ CAD.NO:60/C İŞ YERI 5.855,28 351,32 15:34
63 AYVACIK AYVACIK MAH.1002 SOK.NO:1/A İŞ YERİ 2576,95 154,62 15:38
64 AYVACIK AYVACIK MAH.1002 SOK.NO:1/B İŞ YERİ 2576,95 154,62 15:42
65 BAHÇEKÖY  BAHÇEKÖY MAH.SULTANBAHÇE CAD.NO:58/A İŞ YERİ 7.560,00 453,60 15:46
66 BAHÇEKÖY  BAHÇEKÖY MAH.SULTANBAHÇE CAD.NO:56 İŞ YERİ 7.560,00 453,60 15:50
67 EDİRKÖY  EDİRKÖY MAH.4310 SOK.NO:10 MESKEN 4.920,00 295,20 15:54
68 GÖÇERLER  GÖÇERLER MAH.KOCAÇEŞME CAD.NO:4/B İŞ YERİ 3.600,00 216,00 15:58
69 GÖÇERLER  GÖÇERLER MAH.KOCAÇEŞME CAD.NO:4/A İŞ YERİ 2.400,00 144,00 16:02
70 GÜNGÖRMEZ  GÜNGÖRMEZ MAH.BAYIR CAD.NO:1/A İŞ YERİ 6.960,00 417,60 16:06
71 BEYAZKÖY BEYAZKÖY MAH.1416 SOK.NO:8/2 (1.KAT 2 NOLU) MESKEN 4.200,00 252,00 16:10
72 BEYAZKÖY BEYAZKÖY MAH.1393 SOK.NO:2/G İŞ YERİ 4.800,00 288,00 16:14
73 BEYAZKÖY BEYAZKÖY MAH.1393 SOK.NO:2/B İŞ YERİ 5.280,00 316,80 16:18
74 B.YONCALI/ATATÜRK ATATÜRK MAH.İSMET İNÖNÜ CAD.NO:60/B İŞ YERİ 8.760,00 525,60 16:22
75 B.YONCALI MERKEZ MAH.ATATÜRK CAD.NO:35/105 İŞ YERİ 5.760,00 345,60 16:26
76 BEYAZKÖY BEYAZKÖY MAH.SARAY YILDIRIM CAD.NO:9/B İŞ YERİ 5.160,00 309,60 16:30
77 BEYAZKÖY BEYAZKÖY MAH.SARAY YILDIRIM CAD.NO:9/C İŞ YERİ 4.920,00 295,20 16:34
78 GÖÇERLER GÖÇERLER MAH.KOCAÇEŞME CAD.NO:4D İŞ YERİ 2.400,00 144,00 16:38
79 BEYAZKÖY BEYAZKÖY MAH.1416 SOK.NO:8/1(1.KAT 1 NOLU) MESKEN 4.200,00 252,00 16:42
80 BEYAZKÖY BEYAZKÖY MAH.1393 SOK.NO:2/F İŞ YERİ 4.800,00 288,00 16:46
81 SAFAALAN SAFAALAN MAH.ŞEHİT ZAFER ÇAN SOK.NO:1/A İŞ YERİ 7.200,00 432,00 16:50
82 B.YONCALI/AZIZIYE 1686 SOK.NO:3-HALI SAHA VE BINASI HALI SAHA 13.200,00 3.960,00 16:54
tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish