55 ADET TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 MADDE-1 İHALENİN NİTELİĞİ, İHALENİN YERİ VE İŞİN MİKTARI: İş yeri, mesken, kantar ve park niteliğinde 55 adet taşınmaz Ayaspaşa Mahallesi Camii Caddesi No:14 teki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Ali Gürsu ERGENE Meclis Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 50. Maddesi gereği Pazarlık Usulü ile 22/10/2021 Cuma günü belirtilen saatte sıra numarasına göre kiralama ihalesi yapılacaktır.

MADDE-2 TAHMİN EDİLEN BEDEL (MUHAMMEN BEDEL) : Mevcut haliyle kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler sayfa 2’deki tabloda gösterilmiştir. Gerçekleşen kira bedeline %18 KDV, damga vergisi, karar pulu ve %6 kesin teminat bedelleri kiralama süresi üzerinden ayrıca hesaplanır. İkinci ve takip eden yıllara ait kira bedelleri “Tüketici Fiyatları Endeksinin 12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı” nda arttırılacaktır. TÜFE oranının negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE-3 KİRALAMA SÜRESİ: Taşınmazların kira süresi 2 yıl (2021-2023)’dır.

MADDE-4 TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: İhaleye katılmak isteyen istekliler; Muhammen bedele ait (Bankalarca verilen teminat mektuplarının dışındaki teminatların) Geçici Teminatı 22/10/2021 saat 12:00’a kadar Belediyemiz veznesine yatırılmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ihale dosyasına teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleye iştirak edecek katılımcılar, kiralanması düşünülen taşınmazın tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminat Bedelleri ihale bitiminden sonra dilekçe ile müracaatlarında Banka Iban numaralarına iade edilecektir.

MADDE-5 İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE ŞARTNAME BEDELİ: İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler; 1-Yatırdıkları Geçici Teminat ve şartname bedeli Makbuzu. 2-Maliyeye ve Saray Belediyesine Borcu olmadığına dair Belge 3-Adreslerini gösterir tebligat belgesi.

Gerçek Kişi 1-Kimlik Fotokopisi Kooperatifler 1-İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi 2-Faaliyet Belgesi

Şirketler 1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise) 2-Faaliyet Belgesi 3-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait)

4-Şirket Yetki Belgesi 5-Ticaret Sicil Gazetesi 6-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi

c- Şartname Bedeli bedeli 100,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirkülerini ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümenine sunmak zorundadırlar. MADDE-6 İstekliler, son başvuru tarihi; 22/10/2021 Saat 12:00’ a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek, bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb kurye ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir. Resmi başvuru yapan isteklilere, başvuru belgesi verilecektir.

                                                                                                                             

S.No TANITIM MAHALLE ADA/PARSEL
ADRES/NUMARATAJ
YÜZÖLÇÜMÜ (M²) CİNSİ 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL(TL) GEÇICI TEMINAT (TL) İHALE SAATI
1 B.YONCALI/AZIZIYE 2062 7 2.312,00 TARLA 360,00 21,60 13:30
2 B.YONCALI/AZIZIYE 2062 9 4.875,00 TARLA 750,00 45,00 13:33
3 B.YONCALI/AZIZIYE 2043 14 10.375,00 TARLA 1.350,00 81,00 13:36
5 B.YONCALI/BOZABA 2084 4 5.000,00 TARLA 780,00 46,80 13:39
6 B.YONCALI/BOZABA 2085 1 6.875,00 TARLA 1.050,00 63,00 13:42
7 B.YONCALI/ATATÜRK 1998 17 4.250,00 TARLA 560,00 33,60 13:45
8 B.YONCALI/ATATÜRK 1988 22 10.625,00 TARLA 1.400,00 84,00 13:48
9 B.YONCALI/BOZABA 2150 101 7.500,00 TARLA 1.200,00 72,00 13:51
10 B.YONCALI/BOZABA 2150 237 2.875,00 TARLA 450,00 27,00 13:54
11 ÇAYLA 0 327 29.940,00 TARLA 3.800,00 228,00 13:57
12 ÇAYLA 0 328 24.500,00 ÇAYIR 3.100,00 186,00 14:00
13 ÇAYLA 0 954 7.820,00 ÇAYIR 1.000,00 60,00 14:03
14 ÇAYLA 0 1287 29.300,00 TARLA 4.500,00 270,00 14:06
15 ÇUKURYURT 0 1423 5.920,00 SIVAT YERI 850,00 51,00 14:09
16 ÇUKURYURT 0 2547 4.800,00 ÇAYIR 600,00 36,00 14:12
17 DEMIRLER 146 31 4.400,00 ÇAYIR 700,00 42,00 14:15
20 GÖÇERLER 0 449 8.875,00 ÇAYIR 150,00 9,00 14:18
21 GÜNGÖRMEZ 184 17 5.800,00 TARLA 880,00 52,80 14:21
22 GÜNGÖRMEZ 136 11 9.005,07 TARLA 700,00 42,00 14:24
23 KURTDERE 0 322 4.140,00 TARLA 640,00 38,40 14:27
24 KURTDERE 0 463 3.550,00 TARLA 540,00 32,40 14:30
25 KURTDERE 0 1912 3.440,00 TARLA 440,00 26,40 14:33
26 KÜÇÜKYONCALI 201 39 2.600,00 TARLA 420,00 25,20 14:36
27 KÜÇÜKYONCALI 198 112 19.700,00 ÇAYIR 2.500,00 150,00 14:39
29 KÜÇÜKYONCALI 218 20 3.125,00 TARLA 400,00 24,00 14:42
30 KÜÇÜKYONCALI 127 1 6.312,00 TARLA 900,00 54,00 14:45
32 KÜÇÜKYONCALI 165 843 10.040,00 TARLA 1.500,00 90,00 14:48
33 KÜÇÜKYONCALI 161 14 25.140,00 TARLA 3.700,00 222,00 14:51
37 SERVI 0 235 1.160,00 TARLA 200,00 12,00 14:54
38 SERVI 0 248 1.680,00 TARLA 250,00 15,00 14:57
39 SERVI 0 546 3.200,00 ÇAYIR 420,00 25,20 15:00
40 SERVI 0 818 3.600,00 ÇAYIR 470,00 28,20 15:03
41 SERVI 0 835 1.600,00 ÇAYIR 220,00 13,20 15:06
42 YUVALI 0 1203 15.150,00 TARLA 2.500,00 150,00 15:09
44 RAHMI URAL PARKI B.YONCALI/BOZABA 1 KASIM CAD.NO:51-RAHMI URAL PARKI PARK 5.860,00 351,60 15:12
45 İSMET İNÖNÜ PARKI B.YONCALI/CUMHURIYET 2551 SOK.NO:5-İSMET İNÖNÜ PARKI PARK 1.940,00 116,40 15:15
46 ATATÜRK PARKI B.YONCALI/MERKEZ ŞEHIT NIHAT KARA CAD.NO:17-ATATÜRK PARKI PARK 7.850,00 471,00 15:18
48 EDIRKÖY  KANTAR EDIRKÖY MALTAPE CAD.NO:10/1-EDIRKÖY  KANTAR KANTAR 1.100,00 66,00 15:21
50 BEYAZKÖY/SERVI KANTAR BEYAZKÖY/SERVI SEZER SOK.NO:1/2-BEYAZKÖY/SERVI KANTAR KANTAR 1.150,00 69,00 15:24
51 2 NOLU BAHÇEKÖY SULTANBAHÇE CAD.NO:58/C İŞ YERI 4.920,00 295,20 15:27
52 2 KAT 2 NOLU DAIRE BEYAZKÖY 1416 SOK.NO:8/5-2.KAT 2 NOLU MESKEN 5.000,00 300,00 15:30
53 1.BLOK 1 NOLU BEYAZKÖY 1393 SOK.NO:2/A İŞ YERI 5.100,00 306,00 15:33
54 1 NOLU KAYNAKÇI BEYAZKÖY OSMANLI CAD.NO:38/1 İŞ YERI 6.500,00 390,00 15:36
55 6 NOLU KAYNAKÇI BEYAZKÖY OSMANLI CAD.NO:38 İŞ YERI 6.500,00 390,00 15:39
56 1 KAHVE BAHÇEDERE BAHÇEDERE/1 SOK.NO:2/B İŞ YERI 2.000,00 120,00 15:42
57 KAHVEHANE EDIRKÖY MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CAD.NO:5/C İŞ YERI 5.160,00 309,60 15:45
58 KAHVEHANE GÖÇERLER KOCAÇEŞME CAD.NO:4/C İŞ YERI 4.920,00 295,20 15:48
59 KULÜP BINASI 2. KAT ÇUKURYURT 4137 SOK.NO:2 İŞ YERI 15.000,00 900,00 15:51
60 ÇUKURYURT PARKI ÇUKURYURT BÜLENT ECEVIT CAD.NO:26-ÇUKURYURT PARKI PARK 7.406,10 444,37 15:54
61 BERBER ÇUKURYURT BÜLENT ECEVIT CAD.NO:14/C İŞ YERI 2.133,62 128,02 15:57
62 EK HIZ. BINASI KALE BİRLİK B.YONCALI/ATATÜRK İSMET İNÖNÜ CAD.NO:60/C İŞ YERI 5.855,28 351,32 16:00
63 1 BAKKAL DEPO AYVACIK AYVACIK MAH.1002 SOK.NO:1/A İŞ YERİ 2576,95 154,62 16:03
65 SOL 4 NOLU İŞ YERİ BAHÇEKÖY SULTANBAHÇE CAD.NO:58/A İŞ YERİ 7.560,00 453,60 16:06
74 ZEMİN KAT 4 NOLU DÜKKAN B.YONCALI/ATATÜRK ATATÜRK MAH.İSMET İNÖNÜ CAD.NO:60/B İŞ YERİ 8.760,00 525,60 16:09
75 BELEDİYE PASAJI 14 NOLU DÜKKAN B.YONCALI MERKEZ MAH.ATATÜRK CAD.NO:35/105 İŞ YERİ 5.760,00 345,60 16:12
tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish