YIKIM TEBLİGATI

Belediyemiz sınırları içinde Osmanlı Mahallesi 0 ada 1586 parsel nolu taşınmazın içerisinde 1 adet tek katlı yapı bulunmaktadır. Kapı numarası 4/1, 4/1A ,4/B olan bu yapı çok eski ve yıkılacak durumda, olup, tehlike arz etmektedir. Can ve mal kaybı olmaması için yapının yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Belediyemizce tespiti yapılan yapı ile ilgili, Başkanlıkça 30 gün süre verilmiştir. Bu süre içerisinde tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması durumunda: “3194 sayılı İmar kanununun 39. Maddesi gereği tehlikenin giderilmesi için yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.Belgeler


tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish