DUYURU

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Safaalan Mahallesi, 141 ada, 28 ve 69 parselleri kapsayan alana ait 3194 sayılı İmar Kanununun 18 maddesi ve Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılan, Saray Belediye Başkanlığı’nın 16.02.2022 tarih ve 52 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan parselasyon planının, Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 25.04.2022 tarihinden itibaren bir ay (30 Gün) süreyle askıya çıkarılmıştır