YIKIM TEBLİGATI

Belediyemiz sınırları içinde Yeni Mahalle Sefer Ünlü sokak 4 ada 49 parsel nolu taşınmazın içerisinde 1 adet tek katlı yapı bulunmaktadır. Kapı numarası 16 olan bu yapı çok eski ve yıkılacak durumda olup tehlike arz etmektedir. Can ve mal kaybının olmaması için yapının yıkılarak tehlikenin ortadan kaldırılması gerekmektedir.