Salı, Şubat 27, 2024
İLANLAR

598 VE 599 NOLU PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI

Saray Belediye Meclisi’nin 07.04.2022 tarih ve 53 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2022 tarih ve 814 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-59321508 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Göçerler Mahallesi, F19-A-20-A-2-B pafta, 598 ve 599 nolu parsellere ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 27.06.022 – 27.07.2022 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.