Pazartesi, Mart 4, 2024
İLANLAR

BÜYÜKYONCALI  MAHALLESİ, 3971 NOLU PARSELE (1062 ADA-4 VE 5 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ)

Saray Belediye Meclisi’nin 07.04.2022 tarih ve 52 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2022 tarih ve 793 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-59464024 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Büyükyoncalı Mahallesi, 27K-2-D pafta, 3971 nolu parsele (1062 ada, 4 ve 5 parsel) ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği (Plan Notu), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 27.06.022 – 27.07.2022 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.