Salı, Şubat 27, 2024
İLANLAR

Saray, Yenimah. 25 Ada, 46 Parsel 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, YENİMAHALLE, 25 ADA, 46 NOLU PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Saray Belediye Meclisi’nin 02.06.2022 tarih ve 78 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2022 tarih ve 833 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-59293534 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Yenimahalle, F19-B-09-A-2-C, F19-B-09-A-2-D pafta, 25 ada, 46 nolu parsele ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 27.06.022 – 27.07.2022 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.