Pazartesi, Mart 4, 2024
İLANLAR

TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, SİNANLI MAHALLESİ 1561 PARSEL UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Saray Belediye Meclisi’nin 07.04.2022 tarih ve 58 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.06.2022 tarih ve 794 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-59797895 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Sinanlı Mahallesi, F19-B-11-B-1-A pafta, 1561 nolu parsele ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 04.07.022 – 04.08.2022 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.