TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ,KEMAL PAŞA MAHALLESİ 343 ADA 113 (ESKİ 22 VE 23 NOLU PARSELLER) PARSEL VE 36,91,92,99,100,101 NOLU PARSELLERE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ


Saray Belediye Meclisi’nin 05.05.2022 tarih ve 62 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2022 tarih ve 1003 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-59478250 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, F19-B-09-A-1-B, F19-B-09-A-1-C pafta, 343 ada, 22 ve 23  nolu parseller ile civarına ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 26.08.022 – 26.09.2022 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.