Pazartesi, Mart 4, 2024
İLANLAR

Kemalpaşa Mahallesi 18. madde uygulaması

Kemalpaşa mahallesi, 144 ada 28 parsel, 747 ada 11 nolu parsel, 616 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 nolu parseller, 749 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller ve 778 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parselleri kapsayan alana ait 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ve Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik Uyarınca yapılan, Saray Belediye Başkanlığı’nın 29/08/2022 tarih ve 202 sayılı Encümen kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 22/09/2022 tarih ve 2731 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan parselasyon planı, Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 26/09/2022 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Parselasyon planı
Saray Belediyesi Encümen Kararı
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı
Tescile esas dağıtım cetveli
Tescile esas dağıtım cetveli – 2