Salı, Şubat 27, 2024
İLANLAR

1/1.000 ÖLÇEKLİ SARAY İLAVE+REVİZYON UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI DEĞİŞİKLİĞİ

Saray Belediye Meclisi’nin 07.07.2022 tarih ve 97 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2022 tarih ve 1399 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-59410135 Plan İşlem Nolu, F19-B-04-C-3-D pafta,  1/1.000 ölçekli Saray İlave + Revizyon Uygulama İmar Planı Plan Notları Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 04.11.2022 – 05.12.2022 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.