Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik

13 Eylül 2022 tarih ve 31952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 15. fıkrası “Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, binalarda/yapılarda aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren bilgileri elektronik olarak liste halinde her yıl Ocak ayı sonuna kadar ilgili idareye iletir.” olan ilk cümlesi “Asansör monte eden veya onun yetkili servisi, bir önceki takvim yılı içerisinde aylık bakımını yaptığı asansörlerin kimlik numaralarını ve adreslerini içeren listeyi her yıl Ocak ayı sonuna kadar fiziki şekilde veya KEP yoluyla resmî olarak ilgili idareye iletir.” olarak değiştirilmiş olup, 2023 Ocak ayı sonuna kadar 2022 yılı içerisinde firmalarca bakımları yapılan asansörleri kapsayacak listelerin idaremize fiziki(yazı, evrakla v.b.) şekilde veya KEP yoluyla iletilmesi gerekmektedir.