Pazartesi, Mart 4, 2024
İLANLAR

TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, ÇUKURYURT MAHALLESİ,1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

Saray Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 141 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.11.2022 tarih ve 1665 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-59135942 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Çukuryurt Mahallesi, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 30.11.2022 – 30.12.2022 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.