TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, AYASPAŞA MAHALLESİ,82 ADA, 17, 24 VE 25 NOLU PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Saray Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 123 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2022 tarih ve 1972 sayılı kararı ile onaylanan,  UİP-59416407 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Ayaspaşa Mahallesi, F19-B-09-A-2-C pafta, 82 ada, 17, 24 ve 25 nolu parsele ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 06.01.2023 – 06.02.2023 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.