SARAY, SEFAALAN MAHALLESİ,178 ADA, 1, 2, 3, 4 VE 5 NOLU PARSELLERDE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Saray Belediye Meclisi’nin 05.01.2023 tarih ve 9 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2023 tarih ve 201 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-591001529 Plan İşlem Nolu, SARAY, SEFAALAN MAHALLESİ, 178 ADA, 1, 2, 3, 4 VE 5 NOLU PARSELLERDE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 27.01.2023 – 27.02.2023 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.