PARSELASYON PLANI

Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Kemalpaşa mahallesi, 144 ada 28 parsel, 747 ada 11 nolu parsel, 616 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 nolu parseller, 749 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nolu parseller ve 778 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parselleri kapsayan alana ait 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi ve Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik Uyarınca yapılan, Saray Belediye Başkanlığı’nın 02/01/2023 tarih ve 1 sayılı Encümen kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 02/02/2023 tarih ve 133 sayılı Encümen Kararı ile onaylanan parselasyon planı, Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 17/02/2023 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.