TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, KARABÜRÇEK MAHALLESİ, 112 ADA, 1 NOLU PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 109 ADA, 7 – 8 NOLU PARSELLERE AİT1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Saray Belediye Meclisi’nin 05.01.2023 tarih ve 10 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2023 tarih ve 415 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-591001524 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Karabürçek Mahallesi, F19-B-06-B-2-B pafta, 112 ada, 1 nolu parsele ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 109 ada, 7-8 nolu parsellere ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 31.03.2023-02.05.2023 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.