Pazartesi, Mart 4, 2024
İLANLAR

TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, GÖÇERLER MAHALLESİ, 280 NOLU PARSELE AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Saray Belediye Meclisi’nin 03.11.2022 tarih ve 138 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2023 tarih ve 351 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-59205398 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Göçerler Mahallesi, F19-A-20-A-2-A, F19-A-20-A-2-D pafta, 280 nolu parsele ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 31.03.2023 – 02.05.2023 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.