SARAY BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI

MADDE-1 27 adet taşınmaz 21/06/2023 tarihinde Ayaspaşa Mahallesi Camii Caddesi No:14’teki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile belirtilen saatte sıra numarasına göre kiralama ihalesi yapılacaktır.

MADDE-2 Mevcut haliyle kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gerçekleşen kira bedeline %18 KDV, damga vergisi, karar pulu ve %6 kesin teminat bedelleri kiralama süresi üzerinden ayrıca hesaplanır. Yıllık kira bedeli aylık eşit taksitlerle ödenebilecektir. İkinci ve takip eden yıllara ait kira bedelleri “Tüketici Fiyatları Endeksinin 12 Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı” nda arttırılacaktır. TÜFE oranının negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE-3 Taşınmazların kira süresi tabloda gösterilmiştir.

S.NoKiralanacak Yerin AdresiKullanım Amacı1 Yıllık Muhammen Bedel (TL)Geciçi Teminat %3 (TL)İhale SaatiKira Süresi (Ay)
1Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1ALokanta19.920,001.145,4013:3023
2Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1Bİş Yeri10.200,00586,5013:3723
3Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1Hİş Yeri10.200,00586,5013:4423
4Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1Iİş Yeri10.200,00586,5013:5123
5Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1Jİş Yeri10.200,00586,5013:5823
6Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1Kİş Yeri10.200,00586,5014:0523
7Ayaspaşa Mah.Vatan Cad.No:1Nİş Yeri10.200,00586,5014:1223
8Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2Fİş Yeri15.600,00897,0014:1923
9Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2Bilet Satış Ofisi64.200,003.691,5014:2623
10Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2BBilet Satış Ofisi39.600,002.277,0014:3323
11Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2CBilet Satış Ofisi39.600,002.277,0014:4023
12Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2DBilet Satış Ofisi42.000,002.415,0014:4723
13Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2EBüfe13.800,00793,5014:5423
14Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2FBilet Satış Ofisi36.000,002.070,0015:0123
15Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2Gİş Yeri13.800,00793,5015:0823
16Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/2I-2/2JBilet Satış Ofisi84.480,004.857,6015:1523
17Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/1İş Yeri15.600,00897,0015:2223
18Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/1Aİş Yeri15.600,00897,0015:2923
19Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/1Bİş Yeri15.600,00897,0015:3623
20Ayaspaşa Mah.İstanbul Cad.No:2/1Dİş Yeri30.000,001.725,0015:4323
21Ayaspaşa Mah.Karaca Sok.No:7/1Büfe19.500,001.755,0015:5036
22Beyazköy Mah.1393 Sok.No:2/Fİş Yeri12.000,001.080,0015:5736
23Beyazköy Mah.1393 Sok.No:2/Iİş Yeri12.000,001.080,0016:0436
24Beyazköy Mah.1416 Sok.No:8/5Mesken(2.Kat 2 Nolu)9.240,00831,6016:1136
25Beyazköy Mah.1393 Sok.No:2-2Kİş Yeri22.800,003.420,0016:1860
26Çukuryurt Mah.Bülent Ecevit Cad.No:26Park20.400,003.060,0016:2560
27Büyükyoncalı/Aziziye Mah.1686 Sok.No:3Halı Saha36.600,0010.980,0016:32120

MADDE-4 SON BAŞVURU TARİHİ 20/06/2023 saat 17:00’a kadar Geçici Teminatı TR25 0001 0004 0208 3698 8050 58 nolu Saray Belediye Başkanlığı banka hesabına açıklama kısmına ihale sıra numarası yazılarak veya Belediyemiz veznesine yatırmaları ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bizzat gelerek ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb. ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminatları ihale onayından sonra ıban numaralarına iade edilecektir.

MADDE 5- İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve kiralanması düşünülen taşınmazların tamamı için geçici teminat yatırmak şarttır. Bilet satış ofisi olarak kiralanacak iş yerlerin ihalesine katılacaklar için Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınmış olan noter onaylı D1, B1 yada F türü Yetki Belgesinden herhangi birinin aslı veya idarece onaylanmış sureti yada internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler; 1-Yatırdıkları Geçici Teminat (veya Banka Teminat Mektubu) ve şartname bedeli makbuzu.2-Maliyeye ve Saray Belediyesine borcu yoktur belgesi 3-Adreslerini gösterir (ikametgâh) belge. 4-İhalelerden yasaklı olmadığına dair dilekçe. 5-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi aslı veya internet üzerinden alınmış barkotlu belge- Faaliyet BelgesiVergi Levhası(24.sıra hariç) Gerçek Kişi 1-Kimlik fotokopisi Tüzel Kişi ve kooperatifler 1- İmza Sirkülerini ve Yetki Belgesi. Ortak Girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi. İhale üzerinde kaldığı takdirde noter onaylı ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları idare ile kira sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Vakıflar 1-İhaleye katılmak üzere yetkilisi için alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü Dernekler 1-İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi 2-Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti Şirketler1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise)2-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait) 3-Şirket Yetki Belgesi 4-Ticaret Sicil Gazetesi 5-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi ,İstekli adına vekaleten ihaleye katılım halinde Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsüc-Şartname Bedeli; 250,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.