Pazartesi, Mart 4, 2024
İLANLAR

Saray İlçesi Aziziye Mahallesi 903 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 numaralı parselleri kapsayan alana ait 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulama işlemi

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca 11.04.2023 tarihli 23710191-754-26367 sayılı yazısıyla, Saray İlçesi Aziziye Mahallesi 903 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 numaralı parselleri kapsayan alana ait 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulama işleminin(parselasyon planı),5216 Büyükşehir belediyesi kanunun 7/b maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümenince onaylanması talep edildiği belirtilerek, Saray Belediye Başkanlığının 06.03.2023 tarih ve 74 sayılı encümen kararı ile onaylanan imar uygulamasının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Encümenin görev ve yetkileri başlığı altındaki 34/i maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi kapsamında Büyükşehir Belediye Encümeninde karar alınması talep edilmektedir.

Konu Büyükşehir Encümeninde görüşülmüş olup, Saray İlçesi Aziziye Mahellesi,903 ada 1,2,3,4,5,6,7 ve 8 parselleri kapsayan alana ait 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca yapılan imar uygulama işleminin (parselasyon planı),Saray Belediye Başkanlığının 06.03.2023 tarih ve 74 sayılı encümen kararı ile onaylanan imar uygulamasının, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Encümenin görev ve yetkileri başlığı altındaki 34/i maddesi ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b kapsamında aynen onaylanmasının uygunluğuna, gereği için karar örneğinin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına tebliğine karar verildi.