TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, PAZARCIK MAHALLESİ, 60 ADA, 8 VE 19 PARSELLER, 62 ADA, 1 VE 2 PARSELLER, 63 ADA, 30, 31, 38, 41 PARSELLER İLE 379, ADA 3, 4, 11, 12, 13, 14 VE 15 PARSELLERDE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2023 tarih ve 1258 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-591016769 Plan İşlem Nolu, TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, PAZARCIK MAHALLESİ, 60 ADA, 8 VE 19 PARSELLER, 62 ADA, 1 VE 2 PARSELLER, 63 ADA, 30, 31, 38, 41 PARSELLER İLE 379, ADA 3, 4, 11, 12, 13, 14 VE 15 PARSELLERDE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 06.10.2023­-06.11.2023 tarihlerinde Saray Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.