SARAY BELEDİYESİ TAŞINMAZ KİRA İHALESİ İLANI

MADDE 1-Tarımsal faaliyet niteliğinde tarla, çayır vb. iş yeri, park niteliğindeki taşınmazlar Ayaspaşa Mahallesi Cami Caddesi No:14 teki Saray Belediyesi Ek Hizmet Binası Konferans Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereği Açık Teklif Arttırma Usulü ile 08/11/2023 tarihindebelirtilen saatlerde sıra numarasına göre kira ihalesi yapılacaktır.

MADDE 2-Mevcut haliyle kira İhalesi yapılacak olan taşınmazlar için belirtilen özellikler ve parasal değerler tabloda gösterilmiştir. Gerçekleşen kira bedeline %20 KDV, damga vergisi, karar pulu ve %6 kesin teminat bedelleri kiralama süresi üzerinden ayrıca hesaplanır. 1-28 sıra taşınmazların ikinci yıl kira bedeli gerçekleşen kira bedeli olacaktır ve kira bedelleri yıllık peşin ödenir. 29-32 sıra taşınmazların kira ödemeleri aylık eşit taksitlerle ödenir. İkinci ve takip eden yıllara ait kira bedelleri “Tüketici fiyatları endeksinin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı” nda arttırılacaktır. TÜFE oranın negatif çıkması halinde kira bedelinde bir değişiklik yapılmayacaktır.

MADDE 3- Taşınmazların kiralama süreleri tabloda gösterilmiştir.

S.NoMAHALLEADA/PARSEL
ADRES/NUMARATAJ
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)CİNSİMUHAMMEN BEDEL(TL) 1 YILLIKGEÇICI TEMINAT (TL)İHALE SAATIKİRA SÜRESİ (AY)
1BAHÇEDERE128/732.889,90TARLA2.889,90173,3913:3024
2BAHÇEDERE111/341.704,98TARLA1.704,98102,3013:3524
3BAHÇEDERE112/5745.938,98TARLA45.938,982.756,3413:4024
4BAHÇEDERE127/5014.009,48TARLA14.009,48840,5713:4524
5BAHÇEDERE102/31.424,49BAHÇE1.424,4985,4713:5024
6BEYAZKÖY(SERVİ)281/229.322,32TARLA9.322,32559,3413:5524
7BEYAZKÖY(SERVİ)279/2151.200,28TARLA1.200,2872,0214:0024
8BEYAZKÖY(SERVİ)282/981.684,58TARLA1.684,58101,0714:0524
9BÜYÜKYONCALI/AZİZİYE2062/72.633,07TARLA2.633,07157,9814:1024
10BÜYÜKYONCALI/AZİZİYE2062/94.902,10TARLA4.902,10294,1314:1524
11BÜYÜKYONCALI/AZİZİYE2051/32.633,07TARLA2.633,07157,9814:2024
12BÜYÜKYONCALI/AZİZİYE2043/1410.396,10TARLA10.396,10623,7714:2524
13ÇAYLA135/629.278,13TARLA29.278,131.756,6914:3024
14EDİRKÖY110/362.882,03TARLA2.882,03172,9214:3524
15EDİRKÖY102/15612.044,73ÇAYIR12.044,73722,6814:4024
16GÖÇERLER148/229.070,63ÇAYIR9.070,63544,2414:4524
17GÖÇERLER142/17011.678,26TARLA11.678,26700,7014:5024
18KURTDERE107/124.140,00TARLA4.140,00248,4014:5524
19KÜÇÜKYONCALI201/392.521,86TARLA2.521,86151,3115:0024
20KÜÇÜKYONCALI211/4733.072,26TARLA33.072,261984,3415:0524
21KÜÇÜKYONCALI165/13923.869,74TARLA23.869,741.432,1815:1024
22KÜÇÜKYONCALI165/84310.068,68TARLA10.068,68604,1215:1524
23KÜÇÜKYONCALI161/1425.262,40TARLA25.262,401.515,7415:2024
24OSMANLI110/5947.615,64TARLA7.615,64456,9415:2524
25OSMANLI110/23711.250,70TARLA11.250,70675,0415:3024
26OSMANLI121/4921.644,64TARLA21.644,641.298,6815:3524
27YUVALI128/1615.171,31TARLA15.171,31910,2815:4024
28YUVALI140/122.926,58ÇAYIR22.926,581.375,5915:4524
29AYASPAŞAİSTANBUL CAD.NO:2/1DİŞ YERİ30.000,001.425,0015:5019
30BEYAZKÖY1393 SOK.NO:2/FİŞ YERİ12.000,001.080,0015:5536
31BEYAZKÖY1394 SOK.NO:2/IİŞ YERİ12.000.001.080,0016.0036
32ÇUKURYURTBÜLENT ECEVİT CAD.NO:26PARK20.400,004.284,0016:0584

MADDE 4- SON BAŞVURU TARİHİ 06/11/2023 saat 17:00’a kadar Geçici Teminatı TR25 0001 0004 0208 3698 8050 58 nolu Saray Başkanlığı banka hesabına açıklama kısmına ihale sıra numarası yazarak yatırılması ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bizzat gelerek ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar. Posta, Kargo vb kurye ile ihale başvuru kabul edilmeyecektir. Üzerinde ihale kalmayan katılımcıların Geçici Teminatları ihale onayından sonra banka hesabına iade edilecektir.

MADDE 5- İhaleye katılabilmek için; a- 08.09.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak ve Yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve kiralanması düşünülen taşınmazkların tamamı için geçici teminat vermek zorundadırlar.  

b-İhaleye iştirak edecek tüm istekliler 1-Geçici Teminat(veya banka teminat mektubu) ve şartname bedeli Makbuzu. 2-Maliyeye ve Saray Belediyesine Borcu olmadığına dair Belge 3-Adreslerini gösterir (ikametgah) belge. 4-Çiftçilik Belgesi veya ÇKS Belgesi (1-28 sıra nolu taşınmazlar için). 5-Vergi Levhası ve faaliyet belgesi(29-32 sıra taşınmazlar için)

Gerçek Kişi 1-Kimlik Fotokopisi Tüzel Kişi Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi Vakıflar 1-İhale katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü. Kooperatifler 1-İmza Sirkülerini, Yetki Belgesi 2-Faaliyet Belgesi (Zirai Faaliyet) Dernekler Dernekler 1-İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilin noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti. Şirketler;1-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise) 2-Faaliyet Belgesi(Zirai Faaliyet) 3-İmza Beyannamesi(Şirket Yetkilisinin Vekâlet verdiği kişiye ait)  4-Şirket Yetki Belgesi 5-Ticaret Sicil Gazetesi 6-Şirket ortaklığı varsa ortaklık belgesi

İstekliler adına vekâleten ihaleye katılım halinde Noter Onaylı Vekâletnameleri ile Vekilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

c- Şartname Bedeli bedeli;250,00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.