Pazartesi, Mart 4, 2024
İLANLAR

TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ,OSMANLI MAHALLESİ,110 ADA, 344 NOLU PARSELE (ESKİ 1006 NOLU PARSEL) AİT 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Saray Belediye Meclisi’nin 07.09.2023 tarih ve 89 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2023 tarih ve 1575 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-591027762 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Osmanlı Mahallesi, F19-a-15-d-1-a pafta, 110 ada, 344 nolu parsele (eski 1006 nolu parsel) ait 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 05.12.2023 – 05.01.2024 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.