Pazartesi, Mart 4, 2024
İLANLAR

Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Terminali Yönetmeliği

Mali Hizmetler Müdürliğü nün 06/12/2023 tarih ve E33534 sayılı yazısı ile Belediyemiz Bütçe İçi İşletmeye bağlı olan otogarı ‘Uluslararası ve Şehirlerarası Yolcu Terminali Yönetmeliği’

Belediye Meclisinin 07/12/2023 tarihli ek gündemin 3. maddesi ile Komisyonumuza havale edilen, Terminallerde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine göre yolcu taşımacılığı yapan ve diğer ticari faaliyetlerde bulunan esnafın Kanunlara ve Yönetmeliklere uygun olarak faaliyette bulunmalarını temin etmek amacıyla düzenlenen yolcu terminali yönetmeliği konusu hususu komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.
Saray Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
Şeklindeki Plan ve Bütçe Komisyonu Ara Karar Raporu; Saray Belediye Meclisinin 07.12.2023 tarihli toplantısında görüşülerek müzakere edilmiştir.