Pazartesi, Mart 4, 2024
İLANLAR

TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, BÜYÜKYONCALI/BOZOBA MAHALLESİ,                 2127 ADA, 1 PARSELDE 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Saray Belediye Meclisi’nin 05.10.2023 tarih ve 102 sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2023 tarih ve 1789 sayılı kararı ile onaylanan, UİP-591030790 Plan İşlem Nolu, Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Büyükyoncalı/Bozoba Mahallesi, 27K-3A/27K-3D pafta, 2127 ada, 1 nolu parselde 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 05.01.2024-05.02.2024 tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.