T.C

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE – 1 Bu yönetmeliğin amacı, Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler

Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE – 2 Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki personelin

Görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE – 3 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı

Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE – 4 Bu yönetmeliğin

Uygulanmasında;

Başkan : Saray Belediye Başkanı’nı

Belediye : Saray Belediyesi’ni

Meclis  : Saray Belediye Meclisi’ni

Müdür : Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü

Müdürlük  : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü

Personel    : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli tüm personelini ifade eder.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish