DEMOLITION NOTICE

Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Ayaspaşa Mahallesi,Tapuda 95 ada 15 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan kapı numarası 27 ve 27A olan iki adet tek katlı yığma yapı 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi doğrultusunda incelenmiş olup; yıkılacak derecede tehlike arz ettiğinden can ve mal güvenliği bakımından mahsur oluşturduğuna dair iş bu tutanak 2 nüsha olarak tarafımızdan tanzim edilerek tutanak altına alınmıştır.(18.08.2020)

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish