Tekirdağ Metropolitan Municipal Council 12/08/2020 tarih ve 742-748- 749-756-757-758-759-762-763-768-790-791-792 Implementation Development Plans Approved by Decisions

Söz konusu uygulama imar planları 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca
bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 11/09/2020 – 12/10/2020
tarihleri arasında Saray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya
çıkarılacaktır.
3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre; “… planlar onay tarihinden itibaren
belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde ve ilgili idarelerin internet sayfalarında bir ay
süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir.”

SARAY İLÇESİ

BÜYÜKYONCALI MAH. 368-446-449-450-484-502-528-627-660-1049-1085-3153-3154-3174 NOLU PARSELLERİ VE GÖÇERLER MAH. 50-52-3062 NOLU PARSELLERİNE AİT UYGULAMA İMAR PLANI

ASKI İLANI

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/08/2020 tarih ve 742-748-749-756-757-758-759-762-763-768-790-791-792 sayılı kararları ile onaylanan,

1-UİP-59012372 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Aziziye Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 368 nolu parsel,

2-UİP-59452851 Plan İşlem Nolu, Aziziye  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 446-449-450 nolu parseller,

3-UİP-59122180 Plan İşlem Nolu, Aziziye  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 484 nolu parsel,

4-UİP-59205670 Plan İşlem Nolu, Aziziye  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 502 nolu parsel,

5-UİP-59564744 Plan İşlem Nolu, Aziziye  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 528 nolu parsel,

6-UİP-59236107 Plan İşlem Nolu, Aziziye  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 627 nolu parsel,

7-UİP-59907561 Plan İşlem Nolu, Aziziye  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 660 nolu parsel,

8-UİP-59666479 Plan İşlem Nolu, Bozoba  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 1049 nolu parsel,

9-UİP-59229016 Plan İşlem Nolu, Bozoba  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 1085 nolu parsel,

10-UİP-59117144 Plan İşlem Nolu, Büyükyoncalı Merkez  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 3153 nolu parsel,

11-UİP-59932206 Plan İşlem Nolu, Büyükyoncalı Merkez  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 3154 nolu parsel,

12-UİP-59333898 Plan İşlem Nolu, Büyükyoncalı Merkez  Mahallesi (Büyükyoncalı Mah.), 3174 nolu parsel,

13-UİP-59056616 Plan İşlem Nolu, Göçerler Mahallesi, 50-52-3062 nolu parseller,

1/1.000 ölçekliUygulama İmar Planları,3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 11/09/2020–12/10/2020 tarihleri arasındaSaray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğüilan panosunda ve Belediyenin internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.


50-52-3062 PARSEL


368 PARSEL


446-449-450 PARSEL


484 PARSEL


502 PARSEL


528 PARSEL


627 PARSEL


660 PARSEL


1049 PARSEL


1085 PARSEL


3153 PARSEL


3154 PARSEL


31174 PARSEL


en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish