TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, GÖÇERLER MAHALLESİ, 139 NOLU PARSEL VE ÖN TARAFINDAKİ KADASTRAL BOŞLUĞA AİT UYGULAMA İMAR PLANI

Saray Belediye Meclisi’nin 03/12/2020 tarih ve 666sayılı kararıyla kabul edilen ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10/03/2021 tarih ve 491 sayılı kararı ile onaylanan, UİP- 59064079 Plan İşlem Nolu, Saray İlçesi, Göçerler Mahallesi,F19-A-20-A-2-Apafta, 139nolu parsel ve ön tarafındaki kadastral boşluğa ait1/1.000 ölçekliUygulama İmar Planı,3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi uyarınca bir ay müddetle herkesin görebileceği şekilde askıda kalmak üzere 09/04/2021–10/05/2021 tarihleri arasındaSaray Belediyesi – İmar ve Şehircilik Müdürlüğüilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

Tekirdağ İli. Saray İlçesi. Göçerler Mahallesi, 139 nolu parsel ve ön tarafındaki tescilsiz alana ilişkin sunulan ve Saray Belediye Meclisinin 03.12.2020 tarih ve 666 sayılı kararıyla kabul edilen ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7(b) ve 14 üncü maddeleri uyannca onaylanmak tizere Kurumumııza gönderilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarih ve 491sayılı
kararıyla adı geçen kanun maddelerine istinaden onaylanmışır.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish