SARAY BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ BİRİMİ

GÖREV TANIMI

Saray Belediyesi Hukuk İşleri Birimi olarak  amacımız, Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerinin hizmetlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak sorunsuz, etkin ve objektif  bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla her türlü hukuki hizmeti vermek, personel ve diğer kişi ve kuruluşlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarda adli ve idari mercilerde Belediyemizin haklarını savunmak ve ortaya çıkan ihtilafları İdaremiz menfaatleri yönünde çözüme ulaştırmaktır.

GÖREVLERİMİZ

1- Saray  Belediye Başkanı adına Adli ve İdari Yargı Mercilerinde Saray Belediyesini temsil etmek, dava açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmada bulunmak ve davaları sonuçlandırmak.

2- Kendisine  tevzi edilen açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takip işlerinde Belediye Başkanlığını temsil ederek, belediye hak ve alacaklarının verilen vekalet kapsamında takibi ve yürütülmesini sağlamak.

3- Belediye Başkanı adına adli ve idari tüm yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve Noterlerde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, dava açmak, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunmak, duruşma ve keşiflere iştirak etmek  ve davaları sonuçlandırmak.

4- Mahkeme kararlarının neticelenmesinden sonra karar gereği işlem yapılmakta, ödeme durumlarında Hesap İşleri Daire Başkanlığına veya ilgili işletme müdürlüklerine ilama göre yapılan icra takibi neticesi hesaplar incelenerek ödeme miktarları bildirilmek.

5- Davaların görülmesi sırasında mahallinde yapılacak keşiflere iştirak etmek.

6- Talep edildiğinde dava ve takiplerin safahatı hakkında Başkanlık makamına bilgi vermek.

7- Başkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediye’ye bağlı müesseselerin çözemedikleri veyahut tereddüde düşülen hukuki ihtilaflarda hukuki mütalaada bulunmak.

8- Dava ve icra takiplerinin safahatı istenildiğinde bir raporla Müdüriyet Makamına bildirmek.

9- Davalar kesin sonuca bağlanınca, durumu Müdüriyet Makamına bildirmek ve bu gibi kararlardan tebliğ muamelesinin yapılmasına lüzum görülenlerin tebliğ ve icra işlemlerini takip etmek.

10- Hukuki konularda noter ihtarı çekmek. Tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlayarak tebliğ etmek veya ettirmektir.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish