Technical Directore

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür.

 Fen İşleri Müdürlüğü idari teşkilatı müdür, mühendis, memur ve teknik personellerden oluşur. Müdürlüğe bağlı olarak Evrak bürosu , aykome,  numarataj ve yol bakım birimleri bulunmaktadır.

Yetki ve Sorumlulukları

 Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. Maddesi gereğince Belediye Başkanına veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

  Arazide yerinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatları yerinde tetkik ederek şikâyetlerin çözümünü sağlamak.

   Altyapı çalışma izni verilmesi, kontrolü çalışmalarını yürütmek;

  TESKİ, TREDAŞ, GAZDAŞ ve Telekom hattı kazı talebinin havale edilmesi, metraj ve yol cinsinin belirlenmesi ile ilgili tüm çalışmaların yapılmasını sağlamak

  Saray İlçe Belediye sınırları içindeki tüm Mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenerek yapılmasını sağlamak.

 Fen İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak

 Kış mevsimi veya yağışlar dolayısıyla yollarda oluşan üstyapı sorunlarını tespit ederek, olumsuzlukları hızlı bir şekilde gidermek.

Belediye sınırlan içerisindeki, imar planında bulunan, imar yollarının  asfaltlanması, mevcut yolların bozulan asfaltların onarılması ve yenilenmesi çalışmalarını yürütmek,

Fen İşleri bünyesindeki birimlerin yazışmalarını, kayıtlarını ilgili birim ve elemanlara dağıtımını, vatandaşlardan gelen dilekçe ve taleplerin kayda alınarak yasal süresinde ilgilisine cevabının verilmesini sağlamak,

kanuni prosedürleri tamamlanmış binaların yıkım işlemlerini gerçekleştirmek ve yıkım işlerine ekipman ve eleman desteği sağlamak,

 Yapı tatil zaptına göre yıkımın yapıldığına dair (maliyet raporunu içerecek şekilde) rapor ve tutanağı hazırlamak.

Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin  tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak,

Müdürlüğün faaliyetlerinin periyodik olarak raporlanmasını sağlamak,

 Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak

  Üst yapısı Parke olan yoların, parke, bordür, kaldırım işleri yapımı ve tamiratını yapmak.

Fen İşleri Müdürlüğü, yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edecek olan vatandaşlardan aykome birimine müracaatları ilgili kurumlar tarafından yapılmaktadır. başvuruda dilekçe, tapu fotokopisi, proje alanını gösteren kroki veya harita ve yerin fotoğrafları ile müracaatları gerekmektedir.

Numarataj Birimine yapılan adres bilgisi veya adres değişikliği müracaatlarında dilekçe, tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı fotokopisi, varsa vekaleti , eski adresi gösterir elektrik , su ve telefon faturalarından biri gerekmektedir.

Fen işleri müdürlüğü yol bakım birimine vatandaşın müracaatlarında dilekçe, tapu fotokopisi gerekmektedir.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish