Saray İlçesinin Doğal Ortam Özellikleri ve Çevre Yapısı

Ülkemizin kuzey batısında, İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizinin oluşturduğu hattın kuzeyinde kalan ve adeta Balkan yarım Adasına ek bir yarımada olarak bağlanan Trakya’nın, toprakları tamamen bu yarımadada kalan 3 ilinden biri Tekirdağdır.  Tekirdağ ‘ın bir başka özelliği ise hem Marmara Denizineve hem de Karadeniz’e kıyısı olan yegâne il olmasıdır. Saray ise Tekirdağ İline bağlı 11 ilçeden biri olup, ilin en kuzeyinde yer alan içesidir. Bu açıdan bakıldığında ilin Karadeniz kıyısına uzanan topraklarının da bulunduğu ilçesidir. Ergene nehrinin başlangıcını oluşturan kollardan 3’ü ilçe sınırları içinde doğmaktadır. Ergene deresi, Vize suyu ve Galata deresi, ilçenin güney kesiminin sularını Ergene nehrine ulaştırmaktadır. Saray ilçesinin kuzeyinde, Yıldız (Istıranca) dağlarının doğu bölümü uzanmaktadır. Bitki örtüsü ve endemizm açısından oldukça zengin özelliklere sahip olan Yıldız dağlarının bu bölümünde, sadece bu yörede görülen karaçam ormanları bulunmaktadır.

Saray ilçe merkezi ile Karadeniz arasındaki başlıca yükseltiler, Karatepe (485m.), Çıplak tepe (455m.), Hızırtepe (417m.)’dir. Bu yükseltiler, iklim ve bitki örtüsü açısından Saray ilçesini kuzey ve güney olmak üzere adeta iki bölüme ayırmaktadır.

Trakya, güneyi, merkezi iç kesimleri ve kuzeyi arasında farklı iklim ve dolayısıyla doğal bitki örtüsü özelliklerine sahip bir bölümüdür. Bu açıdan Saray ilçesi de temelde iki farklı iklim özelliğini içinde barındırmaktadır. İlçe merkezinin de yer aldığı güney ve orta kesimler daha çok iç bölgelerin karakterine uygun olarak karasal özellikler gösterirken, kuzeye doğru bu yapı değişmektedir. Kuzeye, Kastro (Çamlıkoy) sahiline doğru devam ederken Güngörmez’den itibaren değişmeye başlayan topografik özelliklere paralel olarak iklim özellikleri de değişim göstermeye başlamaktadır. Kastro kıyılarına doğru yükseltinin artmasıyla geçilen bir eşikle birlikte iklim özellikleri ve bitki örtüsünde değişim göstermektedir. Karadeniz’in nemli iklim özelliklerine Güngörmez – Bahçeköy’ den itibaren meşenin hâkim olduğu ormanları eşlik etmektedir. Burada dişbudak, meşe, kızılağaç, karaçam gibi ağaç türleri bulunmaktadır.

Meşenin hâkim olduğu yoğun orman dokusunun güneş ışığının zemine ulaşmasına engel olacak sık bir örtü oluştuğu görülmektedir. Zaman zaman geniş meşe topluluklarına akasyanın da eşlik ettiği görülebilir. Orman altı örtüsü özellikle meşe topluluklarının altında, ağaç yoğunluğunun izin verdiği ölçüde gelişim göstermektedir. Böğürtlen, yabangülü Yabani Çiçek, Adi Orman Sarmaşığı, Orman Gülü, Funda, Lades, Süpürge Çalısı gibi orman altı flora yaygındır.

Trakya bölümü’ nün tek karaçam ormanı Saray İlçesinin Kastro Bölgesi’ne yakın bölümü eşsiz bir orman örtüsüyle kaplıdır. Kastro Sahili ve karaçam ormanları doğal sit alanı olarak koruma altına alınmıştır.

İlçe geniş orman olanlarında doğal mantarlar yetiştirmektedir. Birçok insan geçimini bu mantarları toplayıp satarak kazanmaktadır. Diğer ilçelerden farklı olarak Saray, mantarcılık tan ciddi gelir elde etmektedir.

Saray İlçesinin İklim Özellikleri

Saray ilçesi Coğrafi konumu açısın dan iki farklı iklim özelliğini içinde barındırmaktadır. İlçe merkezinin de yer aldığı güney ve orta kesimlerde karasal özellikler gösterirken, kuzeye doğru bu yapı değişmektedir.Kuzeye gidildikçe Güngörmezden Kastro kıyılarına doğru yükseltinin artmasıyla birlikte Karadeniz’in nemli iklim özellikleri ve bitki örtüsünde değişim göstermektedir.

Saray, genel olarak atmosfer dolaşımı özellikleri bakımından daha çok batılı, kuzeybatıhava kütlelerinden etkilenir. Kış mevsiminde Balkanlar üzerinden gelen hava kütlelerinin etkileri egemendir. Saray ilçesi de kış mevsiminde tüm Türkiye’de olduğu gibi özellikle kuzeyde 40o-50o enlemleri arasında etkisini arttıran Polar cepheye bağlı alçak basınç merkezi ve Sibirya üzerinde oluşan termik yüksek basınç merkezinin etkisi altına girmektedir. Bu basınç düzenine bağlı olarak soğuk dönemde Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk-kurak, soğuk-nemli hava kütleleri sahada etkili olmaktadır. Karasal özelliklerinde etkisi ile saray ilçesinin özellikle merkezi ve kuzey kesimleri şiddetli soğukların görüldüğü bir alan olmaktadır. Yaz mevsiminde ise Türkiye genelinde olduğu gibi, Basra alçak basıncı Azor yüksek basıncı hâkim dolaşım koşullarını kontrol eden ana mekanizmalardır. Buna bağlı olarak yağış koşullarından uzaklaşılmakta, kurak koşullar etkili olmaktadır. Ancak ilçenin kuzey kesimlerinde, Güngörmez ve Bahçeköy hattının ilerisinde, Karadeniz’e doğru dağlık yapının da etkisi ile nispeten daha nemli koşullar görülmektedir. Diğer yandan Karasal ve deniz ile yükselti farklılıklarının meydana getirdiği bir etken altında Saray ilçesinin kuzeyi ile güneyi arasında nispeten farklı iklim özellikleri görülmektedir.

Kastro(Çamlıkoy) Milli Parkı:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü’ne bağlı ve Tekirdağ İli, Saray İlçesi mülki hudutları içerisinde yer alan Çamlıkoy Tabiat Parkı; 45,1 Ha. Büyüklüğünde özellikle deniz kıyısında olması itibarıyla yaz turizmine uygun plajı ve günübirlik kullanıma uygun yerleri bulunan orman parçasıdır.

Saray İçesinin Coğrafi Konumu

41° 19′- 41° 36 kuzey enlemleri ve 28°07- 27° 37 doğu boylamları arasında yer alan Saray, Marmara Bölgesi, Istıranca Bölümünün güney doğusunda ve Ergene Bölümünün, Kuzeyinde yer alan, Saray İlçesi; Trakya’da İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ illeri kesişim noktasındadır. İlçe merkezi hafif dalgalı bir plato yüzeyine yerleşmiş olup eski İstanbul-Kırklareli karayolu üzerindedir. Tekirdağ’ın Karadeniz’e kıyısı olan tek ilçesidir. Yüzölçümü 610 kmdir. İlçe merkezinin yükseltisi 142 metre olup, İstanbul il sınırına yakın bölgelerde 400 m geçmektedir. Sarayın kuzeyinde Karadeniz ve Kırklareli’nin Vize İlçesi, batısında İstanbul İlinin Çatalca İlçesi, güneyinde ise Tekirdağ ’ın Çorlu ve Kapaklı ilçeleri bulunur.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish