Evlendirme Memurluğu

EVLENDİRME MEMURU GÖREV TANIMI

Belediye Başkanının vermiş olduğu yetki ile Resmi Nikâh İşlemlerini yapıp yazışmaları takip etmek.

Yetki ve Sorumluluklar

Kalite Yönetim Sisteminin Saray İlçe Belediye Başkanlığı içinde uygun olarak kurulmasında görev alır, sistemin işletilmesi ve gelişmesinden sorumludur,

Servisin personelinin çalışmalarını organize ederek iş disiplini ve düzenini sağlamak,

Servisi ile ilgili mevzuatı takip ederek, mevzuat değişiklikleri konusunda birim personelini bilgilendirmek,

Servisin eğitim ihtiyacını belirleyerek Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirmek,

Servisin yıllık performans programını oluşturmak ve takip etmek,

Personelinin yıllık izin programını oluşturarak uygulanmasını sağlamak,

Her mali yılı sonunda evrakların arşivlenmesi ve teftişe hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

Servisi ile ilgili çalışmaları takip etmek ve denetlemek,

Tüm yazışmaların zamanında yapılmasını ve kurum dışına gidecek evrakların Yazı İşleri Müdürlüğü aracılığıyla gönderilmesini sağlamak,

Evlendirme Memuru Belediye Başkanının kendisine verilen yetkiyi devrettiği, Belediye Başkanı adına nikâh akitlerini gerçekleştirmek,

Evlendirme Memurluğu görev ve yetkisi Belediye Başkanınca bizzat kullanılabileceği gibi üst düzey personel tarafından da kullanmak,

Kendilerine ilgili makamlarca evlendirme yetki ve görevi verilen evlendirme memurluğunun, birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek,

Mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlamak, 5.15. Evlenme akdini yapmak, 5.16. Aile cüzdanı düzenleyip vermek,

Evlenmenin nüfus kütüklerine tescilini sağlamak, 5.18. Evlenme kütüğü ve dosyalarını iyi bir şekilde muhafaza etmek,

Evlendirme memurları bu görevlerinden dolayı nüfus müdürlerine karşı da sorumludurlar.

Belediye personeli arasından görevlendirilen Evlendirme Memurlarının Belediye Başkanına karşı olan sorumlulukları saklıdır.

Üst amirinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek

İzine ayrıldığında üst amirinin tayin edeceği personel yerine vekâlet eder.

NİKAH İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

1-    Aile hekiminden Resimli Sağlık Raporu
2-    Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-    3’er Adet fotoğraf
4-    İkametgahı Saray dışında olanlar için ikametgah belgesi
 BU BELGELER HER İKİ TARAF İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Evlilik Cüzdan Harç Ücreti 2020 yılı için

Hafta içi (mesai saatleri içerisinde ) 336,50 TL dir.

Hafta sonu 596,10 TL dir.

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish