Temizlik İşleri Müdürlüğü

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Temizlik İşleri Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Kuruluş

MADDE 5- (1) 5747 sayılı yasa ile kurulan ilçemizde, Temizlik İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak Belediye Meclisinin 05.06.2009 tarih ve 34 sayılı kararıyla kurulmuştur.

Müdürlüğün görevleri

a) İlçemiz sınırlar dâhilinde bulunan 29 mahallenin 612,00 km²’lik yüzölçümün çöplerini program doğrultusunda düzenli bir şekilde toplayıp, transfer istasyonları ve imha sahalarına nakletmek,

b) İlçe genelinde önemli noktalar ve kamu binalarının önlerine konulmuş durumda olan çöp konteynırlarının çöplerinin toplanmasını ve sürekli boş kalmalarını sağlamak. Çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak,

c) Ana arter ve ana arter görünümündeki sokaklarda işçi personel (süpürgeci) ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle, ince temizlik faaliyetleri yürütmek,

ç) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm mahallelerde, belli bir program dâhilinde işçi personel ve süpürme araçları çalıştırılmak suretiyle, genel temizlik ve yıkama  çalışmaları yapmak,

d) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan 20 yatak altı ve yataksız resmi ve özel hastaneler, dispanserler, muayenehaneler, eczaneler vs. tıbbi nitelikli atık üreten yerlerin tıbbi atıkları; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre dizayn edilmiş tıbbi atık aracı  ile toplayıp, Büyükşehir Belediyesi tıbbi atık yakma tesislerine naklini sağlamak,

e) İlçemiz sınırları dâhilinde, imalata yönelik faaliyet gösteren işyerlerinin tanımlanan atıkların dışındaki imalat atıklarını, yeterli sayıda araç ve personel çalıştırmak suretiyle toplayıp, imha sahalarına naklini sağlamak,

f) İlçemiz sınırları dâhilinde kurulmakta olan semt  pazarlarının çöplerini, pazarın kalkmasına müteakip düzenli bir şekilde toplayıp yıkama faaliyetleri sürdürmek,
g) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan meydan, cadde, bulvar ve sokakların yıkanmasını sağlamak,
ğ) İlçemiz sınırları dâhilinde bulunan tüm okul, cami ve ibadethanelerin etraflarının temizliğini yapmak,

h) Gelişi güzel çöp atılan yerlere uyarı niteliğinde pankartlar ve duvar ilanları asmak ve uyarıcı levhalar dikmek

tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish