T.C

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜİnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Meclisinin 02.05.2014 tarih ve 31 Sayılı Kararı ile Kurulmuş, 08.05.2014 tarih ve 50 Sayılı Kararı ile de Saray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği onaylanmıştır.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.

Müdürlüğün Görevleri;
 1. Saray Belediyesi İnsan Gücü Politikası ve Planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak,
 2. Müdürlük Bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek,
 3. Saray Belediye Personelini Atama, Nakil, Terfi, Disiplin, Emeklilik, vb. Özlük İşlemlerini yürütmek,
 4. Belediye teşkilatının Personel Eğitim Planını hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve diğer Müdürlüklerle Koordinasyonu sağlamak,
 5. Belediye Personelinin iş yapma ve bireysel kapasitelerin artırılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,
 6. Toplu iş sözleşmeleri ile İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 7. Belediyede kalite yönetim sistemi çalışmalarını yürütmek ve izlemek,
 8. Belediye çalışanlarının performans ölçüm faaliyetlerini koordine etmek,
 9. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel Emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü  görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görevi
 • Saray Belediyesi insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve teklifte bulunmak,
 • Müdürlük bütçesini stratejik plan doğrultusunda hazırlayarak, ilgili kanunlar çerçevesinde işlemleri yürütmek,
 • Saray Belediyesi personelinin atama, nakil, terfi, disiplin, emeklilik vb. özlük işlemlerini yürütmek,
 • Belediye teşkilatının personel eğitim planını hazırlamak, uygulamak, değerlendirmek ve diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,
 • Belediye personelinin iş yapma ve bireysel kapasitelerinin artırılmasına yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak,
 • Toplu iş sözleşmeleri ile, işçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili işlemleri yürütmek,
 • Belediyede kalite yönetim sistemi çalışmalarını yürütmek,
 • Belediye çalışanlarının performans ölçüm faaliyetlerini koordine etmek,
 • Amirlerince kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,
Personelin Unvan ve Nitelikleri
 1. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessee ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeleri Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
 2. Şef: 657 Sayılı Devlet Memur Memurları Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessee ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeleri Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.
 3. Memur: KPSS ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddelerince öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.
tr_TRTurkish
en_USEnglish tr_TRTurkish